Законодавство

 

Господарський кодекс України (витяги)  Оренда майна у сфері господарювання. Умови договору оренди. Основні права та обов’язки орендаря. Орендна плата. Оренда державного та комунального майна. Суборенда державного та комунального майна. Викуп (приватизація) об’єкта оренди. Оренда землі у сфері господарювання. Припинення договору оренди. Лізинг у сфері господарювання. Лізингові операції банків

Цивільний кодекс України (витяги)  Договір лізингу. Предмет договору лізингу. Відповідальність продавця (постачальника) предмета договору лізингу. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета договору лізингу

Закон України Про фінансовий лізинг  Визначення фінансового лізингу. Законодавство про фінансовий лізинг. Предмет лізингу. Суб’єкти лізингу. Сублізинг. Договір лізингу. Відмова від договору лізингу. Право власності на предмет лізингу. Порядок розрахунків у разі переходу права власності до лізингоодержувача.

Back to top