Наші документи

Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. N 913, Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-XI Підприємство з іноземними інвестиціями «ВІП-Рент» розкриває (розміщує) інформацію на власному веб-сайті.

 

2014 Баланс

2014 Звіт про фінансові результати

2015 Баланс

2015 Розкриття інформації

2015 Звіт про фінансові результати

2016 Розкриття інформації

2016 Баланс

2016 Звіт про фінансові результати

2017 Розкриття інформації

Правила надання послуг ФЛ розміщені 15.05.2017

Розпорядження про видачу ліцензії №1948 від 23.05.2017 0001

2018 Розкриття інформації

2017 Баланс

2017 Звіт про фінансові результати

2019 Розкриття інформації

2018 Баланс

2018 Звіт про фінансові результати

2019 (березень) Розкриття інформації

2019 (вересень) Розкриття інформації

2019 Баланс

2019 Звіт про фінансові результати

2019 Звіт про управління

2019 Фінансова звітність підприємства

2020 (січень) Розкриття інформації

Mail